Порядок застосування заходів впливу та фінансових санкцій змінюється

14 Грудня 2021 Новина
повноваження НКЦПФР

Аби посилити ефективність державного регулювання вітчизняного ринку капіталів, отримувати допомогу в рамках міжнародної співпраці, покращити міжнародний інвестиційний імідж, необхідно підлаштувати Національну комісію з цінних паперів та фондового ринку під стандарти IOSCO.

Сьогодні, 14 грудня, Верховна Рада прийняла за основу проект Закону від 26.08.2021 №5865 «Про внесення змін до Закону України «Про державне регулювання ринків капіталу та організованих товарних ринків» та деяких інших законодавчих актів України щодо регулювання та нагляду на ринках капіталу та організованих товарних ринках».

Суб’єкти законодавчої ініціативи нагадують, що одним із зобов’язань України, взятих відповідно до Меморандуму про економічну та фінансову політику, підписаного з МВФ 2 червня 2020 року, було передбачено прийняття законопроекту, який посилює незалежність та інституційну спроможність, повноваження щодо транскордонної та внутрішньої співпраці, та правозастосовні повноваження НКЦПФР. У такий спосіб має забезпечуватися дотримання нею стандартів IOSCO (International Organization of Securities Commissions, яка об’єднує понад 100 національних органів регулювання ринків цінних паперів зі всього світу).

Зокрема, документом передбачено запровадження нових категорій службовців – уповноважених Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на проведення інспекції, на проведення досліджень, на супроводження та на розгляд справ про правопорушення тощо.

Гарантії незалежності для НКЦПФР реалізовуватимуться через механізми операційної незалежності, захисту працівників від впливу, установлення особливостей фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності комісії. Так, фінансування та матеріально-технічне забезпечення НКЦПФР здійснюватиметься за рахунок надходжень від надання адміністративних послуг, сплати внесків на регулювання професійними учасниками  ринків капіталу та організованих товарних ринків та інших коштів, які надходять в рамках програм іноземної допомоги. Для громадськості при цьому обіцяють збільшити роль у процесі прийняття, набуття чинності та оскарження актів НКЦПФР.

Проектом пропонується врегулювати питання проведення НКЦПФР інспекцій та досліджень, відкоригувати процедуру розгляду справ про порушення законодавства та порядку застосування заходів впливу та фінансових санкцій.

Також комісії нададуть повноваження з проведення досліджень для надання допомоги регулятору іноземної держави у рамках міжнародного співробітництва, а також обміну інформацією, в тому числі тією, що містить банківську таємницю та персональні дані.

Розділ ХІІ «Протидія зловживанням на ринках капіталу» Закону «Про ринки капіталу та організовані товарні ринки» викладається у новій редакції. Там йтиметься про протидію фінансовим пірамідам, маніпулюванню на ринках капіталу, вчиненню інсайдерських правочинів та неправомірному розкриттю інсайдерської інформації. 

Деякі зміни будуть унесені до Кодексу законів про працю України, Господарського процесуального кодексу, Цивільного, Цивільного процесуального кодексів, Кодексу адміністративного судочинства України, законів «Про нотаріат», «Про оплату праці», «Про комітети Верховної Ради України», «Про банки і банківську діяльність», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» та інших.